Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Voorlezen

Groep 8 leest kleuters voor

Kunstproject

Kinderen als zonnebloemen van Van Gogh

Lezen en leesbeleving

Uitdagen en ontdekken!

Geeft kinderen ruimte om talenten te ontplooien.

Beeldende vorming krijgt gestalte op de W.G. van de Hulstschool!

Nationale Boomplantdag

Weer een half park erbij in ons mooie Utrecht.


Vorige jaren

Schooljaar 2013/2014:

W.G. van de Hulstschool gemiddelde: 534,6

Landelijk gemiddelde: 534,6

 

Schooljaar 2012/2013:

W.G. van de Hulstschool gemiddelde: 537,4

Landelijk gemiddelde: 534,8

 

Schooljaar 2011/2012:

W.G. van de Hulstschool gemiddelde: 536,3

Landelijk gemiddelde: 535,3

 

Sociale vaardigheden

Niet alleen wat kennis betreft scoren we goed. De kinderen krijgen ook veel sociale vaardigheden mee. Bijvoorbeeld door de cursus: Kom op voor jezelf in groep 8. Ook worden er twee keer per jaar SoVa-trainingen gegeven en regelmatig Alleskidz-trainingen.

 

Bijhouden vorderingen en resultaten

Onze school houdt nauwgezet de vorderingen en resultaten van onze leerlingen bij. Wij gaan regelmatig na hoe de ontwikkeling van elk afzonderlijk kind verloopt. Daarnaast bekijken wij ook wat de resultaten zijn van complete jaargroepen. Dankzij ons leerlingvolgsysteem hebben wij deze informatie beschikbaar. Een goed inzicht in de resultaten van onze leerlingen helpt ons het onderwijs aan te passen aan de ontwikkeling van de leerlingen en nieuwe ontwikkeling te bevorderen. Resultaten van kinderen zijn niet altijd makkelijk te meten. Het resultaat van ons onderwijs is meer dan de cijfers voor de leervakken. De totale ontwikkeling van de leerling staat centraal. Dus ook sociale vaardigheden en het gedrag, creativiteit, werkhouding, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Het is moeilijk om te meten wat de school precies bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind: elk kind heeft immers een andere achtergrond en eigen leermogelijkheden. Kinderen die ‘van huis uit’ meer leermogelijkheden hebben, leveren vaak hogere prestaties dan andere leerlingen.

 

Methodes van toetsing en extra zorg

De school werkt met een zogenoemde zorgverbredingskalender. Dit betekent dat op afgesproken momenten in het schooljaar informatie wordt verzameld over de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij maken we gebruik van observatielijsten, voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. De cognitieve ontwikkeling wordt gevolgd door het afnemen van methodegebonden toetsen en van de landelijk genormeerde CITO-toetsen:

 

Voor groepen 1 en  2:

 • Taal voor kleuters
 • Rekenen voor kleuters

 

Voor groepen 3 tot en met 8:

 • DMT - Woorden lezen
 • AVI - Teksten lezen
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Spelling
 • Rekenen en Wiskunde

 

Voor groepen 5 en 6

 • Studievaardigheden

 

Voor groep 7

 • CITO Entreetoets

 

Voor groep 8

 • CITO eindtoets

 

De leerkrachten bespreken de toetsresultaten met de Intern Begeleider van de school.Toelichting op de cookies 
realisatie: Claros School CMS - helder voor iedereen!