Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Voorlezen

Groep 8 leest kleuters voor

Kunstproject

Kinderen als zonnebloemen van Van Gogh

Lezen en leesbeleving

Uitdagen en ontdekken!

Geeft kinderen ruimte om talenten te ontplooien.

Beeldende vorming krijgt gestalte op de W.G. van de Hulstschool!

Nationale Boomplantdag

Weer een half park erbij in ons mooie Utrecht.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Medezeggenschapsraad (MR)

27-03-2018

De W.G. van de Hulstschool heeft een actieve en betrokken MR (Medezeggenschapsraad).

 

MR-team

De MR komt tenminste 5 keer per jaar bij elkaar. De MR bestaat uit 2 leerkrachten en 3 ouders. Ook de directie is (deels) bij de vergaderingen aanwezig.

 

Waarom een MR?

In Nederland is elke school verplicht om een MR in te stellen. Deze moet bestaan uit ouders en personeelsleden. Bij de W.G. van de Hulstschool zijn dat 3 leerkrachten en 3 ouders. Het is de taak van de MR om de kwaliteit van de school en het welzijn van de leerlingen en het team te bewaken. In de statuten wordt nadrukkelijk gewezen op de taak dat de MR zich in moet zetten voor openheid en gelijke behandeling van mensen.

 

Hoe werkt de MR?

De MR komt tenminste 5 keer per jaar bij elkaar. Voor de pauze is er overleg met de directie en na de pauze bespreekt de MR de lopende zaken.

 

Bevoegdheden MR

De directie vraagt instemming van de MR voor diverse besluiten en plannen. Voorbeelden hiervan zijn een meerjarig schoolplan, een schoolveiligheidsplan & aanpassing van onderwijskundige doelstellingen.Daarnaast kan de MR adviseren bij besluiten. Voorbeelden hiervan zijn vaststellen lesrooster, financieel beleid en formatie. Naast deze formele taken en bevoegdheden wil de MR meedenken over publiciteit, profilering en andere zaken. Hiervoor stellen we commissies in: bijvoorbeeld de website commissie en de naschoolse activiteiten commissie.

 

GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Voor kwesties die onze school overstijgen is er een GMR waarin alle PCOU scholen van Utrecht vertegenwoordigd zijn. Ook onze school is hierin vertegenwoordigd met een leerkracht en een ouder.

 

Wie zitten er in de MR?

Els Nieuwenhuizen (leerkracht)

Tess Linnebank (leerkracht)

Lianne van Kooten (ouder) – voorzitter en contact GMR

Ingrid Klasberg (ouder)

Annet Visser (ouder)

 

Meedenken? Graag!

Als vertegenwoordigers van het team en de ouders stellen we opmerkingen en vragen zeer op prijs. We zijn altijd persoonlijk aan te spreken.
 TOP
Toelichting op de cookies 
realisatie: Claros School CMS - helder voor iedereen!